Gjern Borgerforening blev stiftet som Gjern Håndværker- og Borgerforening den 12. september 1907. Som årerne gik, blev foreningen til en ren Borgerforening, der blev hørt af daværende Gjern Kommune i forbindelse med lokalplaner, der kunne have betydning for borgerne i Gjern. Det var blandt andet Borgerforeningens fortjeneste at telefonen kom til Gjern. Desuden kom Borgerforeningen til at stå for/være medansvarlig for en lang række af arrangementerne i byen. Heriblandt Skt. Hans fest, Juletræsfest og fugleskydning. I forbindelse med den nye kommunalreform, overgik den politiske del til et nyt lokalråd. En af Borgerforeningens formål er, at stå for en lang række arrangementer for borgerne.

Meget er sket i løbet af årerne. Fugleskydningen og Skt. Hansbyfesten er overladt til andre foreninger. Juletræsfesten er blevet til Gjern Juleby. Udsmykning af lygtepælene i juletiden og flagning ved konfirmationer samt ‘Rap i bækken’ er kommet til. Kalenderen ‘Det Sker I Gjern’ er blevet erstattet af byportalen ‘gjern.dk’. Borgerforeningen arbejder med at udvikle nye arrangementer og andre ting, til støtte for byens borgere og foreninger.

Alle husstande/virksomheder i byen opfordres til at blive medlem samt at deltage i de mange aktiviteter, der er med til at styrke sammenholdet i Gjern.

Our History

Gjern lokalTV var forbi til et andevæddeløb 'Rap i bækken'. Det blev der ovenstående indlæg ud af. På deres hjemmeside, er der også et indslag fra Gjern Juleby.

  • Gjern Håndværker- og Borgerforening blev grundlagt

  • Gjern Borgerforening og Gjern Idrætsforening tog initiativ til at skabe Gjern Kultur- og Idrætscenter, der blev indviet i 1997

Bestyrelsen

Kuno Nørskov

Formand

Rikke Pedersen

Næstformand

Paw Rosenvard

Kasserer

Klaus Klausen

Sekretær

Jan Petersen

Flagalle

Lene Simon

Bestyrelsesmedlem

Tina Risager Holst

Bestyrelsesmedlem

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i Gjern.

Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan kun have holdninger, der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.