Medlemskab

Det koster ikke ret meget at være medlem af Gjern Borgerforening.

  • Enkelt person: 50 kr/år
  • Husstand: 100 kr/år
  • Virksomhedsstøtte: 150 kr/år

Vi tilbyder at opkræve medlemskabet via MobilePay. Så er du fri for selv at skulle huske at betale kontingentet. Du er selvfølge også velkommen til selv at overføre.

Hvis du vil have en automatisk opkrævning, skal du sende en mail til kasserer @gjern.dk indeholdende medlemstype (enkelt person, familie eller virksomhed), dit navn, adresse og telefonnummer, der skal opkræves til. Du vil modtage en opkrævning via MobilePay, når det er tid til at betale kontingent.

Du kan også betale direkte til vores konto i Sparekassen Kronjylland 6110 – 491 000 1747.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i Gjern.

Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan kun have holdninger, der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.