Enkelt person, 50 kr/år

Familie, 100 kr/år

Virksomhed, 150 kr/år

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i Gjern.

Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan kun have holdninger, der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.